Instalator silnika UniEngine

System wykrył, że prawdopodobnie instalujesz silnik na swoim serwerze domowym (localhost).
Plik konfiguracji zostanie więc zapisany do "config.localhost.php".
 
Podczas sprawdzania wymagań serwera wystąpił błąd uniemożliwiający dalsza instalację!
Przed ponowną próbą instalacji prosze sprawdzić wymagania i poprawić ewentualne błędy.

Lista testów:
• (Niezaliczony) Wersja PHP przynajmniej 5.4
• (Zaliczony) Powiadomienia PHP (PHP Notice) wyłączone
• (Niezaliczony) Plik "config.php" / "config.localhost.php" umożliwia zapis do niego (CHMOD 777)
• (Niezaliczony) Plik "includes/constants.php" umożliwia zapis do niego (CHMOD 777)
• (Niezaliczony) Plik "js/register.js" umożliwia zapis do niego (CHMOD 777)
• (Niezaliczony) Katalog "action_logs" umożliwia zapis do niego (CHMOD 777)
• (Niezaliczony) Katalog "admin/action_logs" umożliwia zapis do niego (CHMOD 777)
 
Witamy w formularzu instalacyjnym silnika UniEngine!

Skoro widzisz ten komunikat, oznacza to, że ustawienia twojego serwera PHP są zgodne z wymaganiami.

Poniżej znajduje się kilkanaście pól tekstowych i opcji wyboru, za pomocą których skonfigurujesz swój serwer i utworzysz konto administratora w grze.

Prosimy uważnie przeczytać wszystkie informacje nt. każdego z pól, aby bezproblemowo przebrnąć przez proces instalacji.
(*) - pole wymagane
Ustawienia Bazy Danych (zapis do pliku "config.php" / "config.localhost.php")
Adres serwera MySQL (*) Adres (IP lub host) serwera MySQL, na którym będą przechowywane dane gry
Nazwa użytkownika MySQL (*) Nazwa użytkownika istniejącego na serwerze MySQL. Użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania operacji na bazie podanej niżej (wymagane uprawnienia: CREATE TABLE, SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, OPTIMIZE TABLE)
Hasło użytkownika MySQL (*) Hasło logowania do podanej nazwy użytkownika serwera MySQL
Nazwa bazy danych (*) Nazwa istniejącej Bazy Danych na serwerze MySQL. Wcześniej podany użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania operacji na tej bazie danych.
Prefix tabel silnika Prefix dla tabel silnika gry, które zostaną utworzone w podanej bazie danych.
Pole może pozostać puste, jednakże nie jest to zalecane. Jeśli nic nie przychodzi Ci do głowy, proponujemy wpisać przynajmniej "uni1".
Ustawienia Stałych Serwera (zapis do pliku "includes/constants.php")
Identyfikator Universum Kod identyfikacyjny tego Universum.
Ta wartość jest wymagana do poprawnego działania systemu Cache opartego o moduł APC na serwerze PHP. Każde Universum MUSI miec osobny identyfikator.
Ta wartość może pozostać pusta tylko wtedy, gdy twój serwer nie ma modułu APC.
Domena serwera gry (*) Główna Domena serwera, na której będzie uruchamiana gra.
(np. mojagra.pl)
Subdomena universum gry Subdomena, na której będzie uruchamiane instalowane Universum gry.
Jeśli wszystkie universa będą uruchamiane na wspólnej domenie głównej, pozostaw tą wartośc pustą.
(np. jeśli universum będzie uruchamiane na domenie "uni1.mojagra.pl", wpisz tylko "uni1")
Włączyć system ReCaptcha podczas rejestracji? System ReCaptcha ułatwia podstawową walkę ze SpamBotami, dodając prosty kod Captcha do formularza rejestracyjnego.
Do jego poprawnego działania wymagane jest skofigurowane konto ReCaptcha i podanie klucza publicznego i prywatnego otrzymanego przy konfiguracji konta.
Klucz publiczny ReCaptcha Klucz prywatny ReCaptca otrzymany podczas konfiguracji konta. Jeśli nie używasz systemu ReCaptcha, pozostaw to pole puste.
Klucz prywatny ReCaptcha Klucz prywatny ReCaptca otrzymany podczas konfiguracji konta. Jeśli nie używasz systemu ReCaptcha, pozostaw to pole puste.
Ustawienia konta Administratora (zapis do tabel "users", "planets", "galaxy" w Bazie Danych)
Nazwa konta Administratora (*) Nazwa użytkownika, przez którą będzie logować się Administrator (Właściciel) Gry.
Hasło konta Administratora (*) Hasło, które zostanie przypisane do konta Administratora.
EMail Administratora (*) Adres Email konta Administratora
Ustawienia Universum (zapis do tabeli "game_config" w Bazie Danych oraz do pliku "includes/constants.php")
Nazwa gry/universum (*) Nazwa gry lub instalowanego universum
Prędkość gry (*) Współczynnik prędkości gry odpowiadający między innymi za prędkość budowy budynków, statków i przeprowadzanych badań.
Wartość "1" oznacza bazową wartość jak na standardowych universach OGame.
(Można wpisywać liczby dziesiętne)
Prędkość flot (*) Współczynnik prędkości flot odpowiadający za przyspieszenie ich lotów.
Wartość "1" oznacza bazową wartość jak na standardowych universach OGame.
(Można wpisywać liczby dziesiętne)
Prędkość wydobycia (*) Współczynnik produkcji surowców na planetach.
Wartość "1" oznacza bazową wartość jak na standardowych universach OGame.
(Nie można wpisywać liczb dziesiętnych)
Ilość pól na Planecie Matce (*) Ilość pól, jakie będzie miała każda nowa Planeta Matka nowozarejestrowanego gracza
Złom ze statków (*) Procentowa ilość surowców kosztu statków, z jakich będzie tworzone pole zniszczeń po walce.
Wartości podawać od 0 do 100
Złom z obrony (*) Procentowa ilość surowców kosztu systemów obronnych, z jakich będzie tworzone pole zniszczeń po walce.
Wartości podawać od 0 do 100
Złom z obrony przy atakach rakietowych (*) Procentowa ilość surowców kosztu systemów obronnych, z jakich będzie tworzone pole zniszczeń po ataku rakietami międzyplanetarnymi.
Wartości podawać od 0 do 100
Wymagaj aktywacji konta przez Email? Ta opcja umożliwia zablokowanie konta gracza do czasu, aż nie aktywuje go poprzez link aktywacyjny wysłany przez Email.
Umożliwia to weryfikację prawdziwości podanej skrzynki pocztowej i utrudnia nieco prace SpamBotów.
Do działania tej funkcji wymagana jest sprawna funkcja mail() lub poprawne ustawienie połączenia z serwerem SMTP (można to zrobić w pliku "includes/constants.php" po instalacji).
Uruchom telemetrię Telemetria to system silnika gry odpowiadający za zbieranie danych o czasach generowania stron gry. Dane są zbierane podczas każdego uruchomienia jakiejkolwiek strony gry przez gracza.
Uwaga! Jeśli dalej nie wiesz do czego służy ten system, lub wiesz, że nie będziesz korzystać z zebranych danych, zalecamy wyłączenie tego modułu (aby nie zaśmiecał bazy danych).
Hasło dla Auto Obliczania Statystyk Podane tutaj hasło będzie wymagane do uruchomienia Automatycznego Generatora Statystyk (plik "admin/autostatbuilter.php") bez logowania do konta użytkownika (np. poprzez demona Cron).
Hasło dla Auto Odświecania Podane tutaj hasło będzie wymagane do uruchomienia Automatycznego Odśmiecania Systemu (plik "admin/cron_GarbageCollector.php") bez logowania do konta użytkownika (np. poprzez demona Cron).
Hasło dla Auto Pakowania Logów Podane tutaj hasło będzie wymagane do uruchomienia Automatycznego Pakowania AccessLogów (plik "admin/autogziplogs.php") bez logowania do konta użytkownika (np. poprzez demona Cron).
Ustawienia ochrony graczy (zapis do tabel "users", "planets", "galaxy" w Bazie Danych)
Uruchom ochronę słabych graczy System odpowiadający za ochronę słabszych graczy przed atakami starszych, bardziej rozwiniętych graczy.
(wpis "noobprotection" w tabeli "game_config")
Kompletna ochrona gracza (punkty) Podstawowy próg ochrony graczy. Póki gracz nie przekroczy tego progu, nikt nie może go atakować (ale działa to też w drugą stronę).
(wpis "noobprotectiontime" w tabeli "game_config")
Współczynnik ochrony gracza Współczynnik punktów między graczami, który określa, czy walka może się odbyć. Jeśli atakowany gracz ma X razy mniej punktów lub X razy więcej punktów niż podana wartość, atak nie może się odbyć.
(wpis "noobprotectionmulti" w tabeli "game_config")
Usunięcie ochrony gracza (punkty) Próg, powyżej którego ochrona jest całkowicie zdejmowana. Oznacza to, że nie obowiązują już zasady związane ze współczynnikiem punktów, więc każdy gracz może atakować innych graczy, o ile oczywiście obydwoje przekraczają ten próg.
(wpis "no_noob_protect" w tabeli "game_config")
Zdjęcie ochrony u graczy nieaktywnych (ilość dni) Po ilu dniach nieaktywności konta system ma ignorowac ochronę gracza?
Jeśli gracz wróci do gry, licznik ten jest resetowany dla tego konta.
(wpis "no_idle_protect" w tabeli "game_config")
Czas ochrony konta po pierwszym zalogowaniu (sekundy) Czas, przez który konto gracza ma być całkowicie chronione od czasu pierwszego zalogowania na konto.
Ta wartość jest niezależna od poprzednich wartości (i jest ona nadrzędna).
(wpis "Protection_NewPlayerTime" w tabeli "game_config")
Ustawienia blokad ochronnych (zapis do tabel "users", "planets", "galaxy" w Bazie Danych)
Uruchom ochronę przed nadmiernym "farmieniem" Czy włączyć system ochrony przed nadmienym "farmingiem"? System ten blokuje możliwość ataków na danego gracza po przekroczeniu pewnych progów.
System zlicza ataki od godziny 00:00 do 23:59:59.
(wpis "Protection_AntiFarmEnabled" w tabeli "game_config")
Współczynnik ochrony przed farmieniem Przy jakim współczynniku punktowym (agresor X razy słabszy/silniejszy) system ma się uaktywniać?
(wpis "Protection_AntiFarmRate" w tabeli "game_config")
Maksymalna ilość ataków na gracza Po ilu atakach na gracza system ma całkowicie blokować możliwość dalszego ataku?
(wpis "Protection_AntiFarmCountTotal" w tabeli "game_config")
Maksymalna ilość ataków na każdą z planet gracza Po ilu atakach na daną planetę/księżyc system ma blokować możliwość dalszego ataku na tą planetę/księżyc (dla każdej planety/księżyca istnieje osobny licznik).
(wpis "Protection_AntiFarmCountPlanet" w tabeli "game_config")
Uruchom blokadę AntyBashową Czy włączyć system ochrony przed bashowaniem? System działa podobnie do systemu AntyFarmingu, jednak ten nieco inaczej liczy, które ataki są brane pod uwagę.
(wpis "Protection_BashLimitEnabled" w tabeli "game_config")
Interwał między atakami (sekundy) Z przed ilu sekund system ma brać pod uwage ataki na gracza (np. z przed godziny oznacza, że tylko ataki wykonane w ciągu ostatniej godziny mogą zablokować możliwość ataku).
(wpis "Protection_BashLimitInterval" w tabeli "game_config")
Maksymalna ilość ataków na gracza Po ilu atakach na gracza system ma całkowicie blokować możliwość dalszego ataku?
(wpis "Protection_BashLimitCountTotal" w tabeli "game_config")
Makmsymalna ilość ataków na każdą z planet gracza Po ilu atakach na daną planetę/księżyc system ma blokować możliwość dalszego ataku na tą planetę/księżyc (dla każdej planety/księżyca istnieje osobny licznik).
(wpis "Protection_BashLimitCountPlanet" w tabeli "game_config")